Samen Bijbellezen

Met elkaar de Bijbel lezen.

Pastor van Setten nodigt u, uit om samen met u, de Bijbel te lezen.

Wanneer?

- elke dinsdag van 13:30u tot 15:00u

- op de dinsdagavond van de even weken. Van 19:00u tot 20:30 u

Van harte welkom!