Samenkomsten

Er is voor iedereen een boodschap uit het Woord van God! Graag delen we deze boodschap met u en jou!

Iedere zondag zijn er twee samenkomsten in De Bron. De samenkomsten vinden plaats om 10.00 uur en 16.30 uur. 

U kunt de samenkomsten online meekijken door hier te klikken of ga naar https://kerkdienstgemist.nl/stations/1841-De-Bron-Merksem.

Er is voor iedereen een boodschap vanuit het Woord van God.

U, jij bent altijd van harte welkom. Ook jonge mensen! Wie u ook bent, wel of niet gelovig!

Wijzigingen richtlijnen erediensten per 20 november 2021

De diensten zijn op zondag morgen om 10.00 uur en de middagdienst is om 16.30 uur.

In het kader van de Belgische richtlijnen voor de eredienst zijn de volgende regels van kracht:

 1. Alle NIET gemeenteleden dienen zich wekelijks aan te melden voor zaterdagavond 20 uur bij Corné Verboom op nummer 0032-495578001.  Het dragen van een mondmasker is verplicht voor iedereen vanaf 6 jaar tijdens de hele dienst!

 2. De 1,5 meter onderlinge afstand moet gerespecteerd worden.

 3. Bij het binnenkomen van de Post wordt u begeleid naar uw zitplaats.

 4. Kerkgangers gaan direct naar hun plaats en nemen hun jassen mee. Er is geen vestiaire.

 5. Er is alcoholgel aanwezig bij de ingang.

 6. Er zijn geen bijbels aanwezig en U dient daarom uw eigen bijbel mee te brengen, er is ook een liturgie aanwezig.

 7. Toiletten mogen alleen in geval van hoge nood gebruikt worden. Maximaal 2 personen per toilet.

 8. Tijdens de dienst zingen we een aantal psalmen, we houden het mondmasker aan.

 9. Na de dienst is er gelegenheid om uw gave te geven in de collectezak.

 10. Direct na de dienst is er een korte nabespreking er wordt GEEN koffie gedronken.

 11. De volgende personen worden aanbevolen de diensten online te volgen:

  1. mensen die tot een risicogroep behoren.

  2. corona verschijnselen vertonen.

  3. in contact geweest zijn met een corona patient.

 12. De diensten zijn tot nader order nog online te zien/beluisteren.

 13. Hoest of niest in uw elleboog.

 14. Tijdens de diensten wordt er verlucht.  Dit kan leiden tot iets lagere temperaturen in de zaal.

foto_1350.jpgfoto_1351.jpgfoto_1352.jpg