Voorbereiden Bijbelstudie "Abram is ongeduldig"

Bereid de Bijbelstudie van 25 april alvast voor! Hier staan de vragen weer.

(Helaas lukt het deze keer niet om een afbeelding op de website te zetten. De vragen staan hieronder ook, deze zijn precies dezelfde.)

 

Terugblik Bijbellezen 6

Waar ging het de vorige keer over?

 

Openingsvraag

Wat doet u als u ergens naar uit ziet, maar het is nog niet zover?

 

Intro

God had Abram een zoon beloofd. God had Abram bemoedigd. Maar wachten duurt lang. Dat is moeilijk voor Abram en ook voor zijn vrouw Saraï. Zou God hen toch wel echt een zoon geven? Hebben ze het wel goed begrepen? Zou het niet anders zijn, of ander moeten gaan dan zij denken? Allerlei vragen komen naar boven. Op een gegeven moment komt Saraï met een voorstel. Hoe reageert Abram hierop? En wat zou de Heere hiervan vinden? Overzien ze de gevolgen?

 

Lezen

Genesis 16 vers 1 - 16

 

Opzoeken en interpreteren

Vraag 1: Wel verdriet staat er beschreven in vers 1? 

Vraag 2: Hoe gaat Saraï hiermee om? (Genesis 16 vers 1 en 2)

Vraag 3: Wat is de reactie van Abram? (Genesis 16 vers 2 en 3)

Vraag 4: Wat gebeurt er als Hagar zwanger raakt? (Genesis 16 vers 4 - 6)

Vraag 5: Hou zou dit zo gekomen zijn?

Vraag 6: Wie vindt Hagar en welke vraag krijgt Hagar? (Genesis 16 vers 7)
 - Wie weet er van Hagars omstandigheden af?
 - Waarom is de gestelde vraag een belangrijke vraag?

Vraag 7: Welk antwoord geeft Hagar en wat is de reactie hierop? (Genesis 16 vers 8 - 12)
 - Wat is de betekenis van deze woorden?

Vraag 8: Welke naam geeft Hagar de plek waar ze is? (Genesis 16 vers 13 en 14)
 - Wat betekent deze naam?

Vraag 9: Hoe oud is Abraham als Ismaël geboren wordt? (Genesis 16 vers 15 en 16)

 

Overdenken

Vraag 1: Wat kunt u uit dit Bijbelgedeelte leren over zwangerschap en het ontstaan daarvan?

Vraag 2: Hoe is uw gezinsleven (vroeger geweest)? Zijn er herkenbare elementen in het verhaal?

Vraag 3: Hagar ervaart het spreken van God. Herkent u dat? Spreekt God nu nog?

Vraag 4: Het leven wordt wel vergeleken met een reis. Waar komt u vandaan en wat is de eindbestemming van uw levensreis?