Via de dienst www.indebron.be / www.protestantscentrum.be worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Protestants Centrum De Bron Merksem acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. 

Lees onze privacyverklaring.