Samenkomsten 28 juni 2020

Op zondag 28 juni zijn er twee samenkomsten. Deze keer zijn er voor beide samenkomsten vragen gemaakt, zodat u zich voor kunt bereiden. We wensen u Gods zegen toe. 

 

Morgendienst

Orgel voor de dienst: Psalm 84:1

Schriftlezing:

- Romeinen 8: 11-17

- Mattheus 12: 43-45

Orgel na de dienst: Psalm 34: 2 en 11

Thema: De levendmakende Geest. Drie vragen:

1. Wie is die Geest?

2. Waar woont die Geest?

3. Wat doet die Geest?

U kunt hier het bestand downloaden met de vragen.

 

Middagdienst

Orgel voor de dienst: Psalm 85: 3

Schriftlezing: Genesis 24: 28-67

Orgel na de dienst: Psalm 3: 3

Thema: Abrahams vaderlijke zorg (2)

U kunt hier het bestand downloaden met de vragen.