Samenkomsten 19 juli 2020

In dit artikel staat waarover de samenkomsten morgen zullen gaan. Een mooie zondag toegewenst! 

 

Morgen:

Orgel voor de dienst: Ps 25:2  

Schriftlezing: Romeinen 8: 11-17 + Handelingen 16: 6-15 

Tekst: Romeinen 8: 14

Orgel na de dienst: Ps 17: 4

 

Thema: De Geest als Leidsman

1. Hóe de Geest leidt

2. Wíe de Geest leidt

 

Middag:

Orgel voor de dienst: Ps 89: 19

Schriftlezing: Prediker 1: 1-11 + 12: 8

Orgel na de dienst : Ps 119: 9

 

Thema: Levenswijsheid